Vanaf 2 januari 2015 ook Personal Boxing

Roberto Personal Training gaat zijn diensten uitbreiden met het aanbieden van Personal Boxing.

Vanaf 2 januari is er nu ook de mogelijkheid om specifiek getraind te worden op boksen en alles wat met boksen te maken heeft. Roberto Personal Training gaat een samenwerkingsverband aan met Gerrits Personal Boxing en zodoende is er een ruimer aanbod. Voor een ieder die kennis wil maken met boksen, 1 op 1 of in groepsverband.

Welk doel je ook hebt zoals verhoging van je weerbaarheid, zelfvertrouwen of zelfverdediging er zijn mogelijkheden genoeg.

Met Marcel Gerrits is een gediplomeerd bokstrainer in huis gehaald die alle boks trainingen op zich gaat nemen. Ook bestaat er voor de fanatiekelingen de mogelijkheid om wedstrijden te gaan boksen onder begeleiding van Marcel.

Dus voor jong en oud, man en vrouw, recreant of gevorderde er is altijd wel een plan van aanpak.

Voor meer interesse contacteer mij ;
info@roberto-personaltrainer.nl

Write a comment